Πως να αγοράζεις πράγματα από εξωτερικό

Update: Μπορεί τα capital control αν σταμάτησαν, ωστόσο το revolut παραμένει μία καλή λύση για τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Επίσης είναι καλή λύση για ηλεκτρονικές αγορές.

Όπως ξέρεις από πέρσι το καλοκαίρι ισχύουν τα περίφημα Capital Control ή ελληνιστί “περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων”.

Αυτό σημαίνει πως δεν μπορούμε να παραγγείλουμε τίποτα από το εξωτερικό ως ιδιώτες.

Επειδή (υποθέτω) τα παιδιά των βουλευτών ήθελαν να αγοράζουν game apps στα κινητά τους, οι αγορές υπηρεσιών ενεργοποιήθηκαν.

Continue reading Πως να αγοράζεις πράγματα από εξωτερικό

Where can I buy Sony Rolly ?

Question: Do you know where I can buy Sony Rolly? For some reason Google gave this link????

Answer:

Rolly is an egg-shaped digital robotic music player made by Sony, combining music functions with robotic dancing. It has several motors that allow it to rotate and spin, as well as two bands of LED lights running around its edge and cup-like “wings” (or “arms” according to the Sony sonystyle USA website) which can open and close on either end, all of which can be synchronized to the music being played. You can buy Sony Rolly from the official Sony site: http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalo…

Information from Wikipedia.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=HTxdKi77G20 ]

Corners of the Chinese temples

Peter asked me the following question:

Why do the corners of Chinese temples turn upwards?

Peter, I’ve searched a lot for this question and was a real challenge for me.

I came up with these. Even though it may not seem like roofs are important part of Chinese architecture, they are very important. Roofs did not only protect residences from the elements, they also had a deeper meaning. For example, temple roofs were curved because the Buddhist believed that it helped ward off evil spirits which were believed to be straight lines.
From here.

And on the National Education Associationâs web site you will find excerpts from another book, Feng Shui for the Classroom: 101 Easy-to-Use Ideas, by Rene Heiss:
Did you ever notice that the corners of Chinese pagodas are always turned upwards? That is because in feng shui, pointed objects are as detrimental to health and wellness as actual weapons. The Chinese turn the corners of the pagodas upward so as to deflect the poison arrows from people who pass by. From here.

I hope I’ve answered your question.

Image courtesy of thaths

Credit card pin number

Banion asked me the following question:

How do I know which is my credit card pin number so that I can retrieve money from my credit card at an ATM machine?

Banion, your credit card number is strictly personal and shouldn’t know about even your parents or relatives. Your pin number is shipped to you into your mailbox in a envelope that is not transparent so that no one can steal it.

So if you don’t have become yet your credit card pin then contact your bank to find a solution. If the bank claims that the pin shipped to you, and you haven’t become the pin yet then I recommend that you cancel the credit card.

When somebody has the pin number he/she can withdraw money without legal consequences so please be careful !

I hope I helped.

If you have questions too don’t hesitate to ask me.

Image courtesy of Consumerist

Are there sites that swap sell exam, project, answers, methods on the net?

Today morning came to me this question. And I wondered if I could find this one because it was a bit difficult.

The original question that K.Hobson sent to me is the following:

“What sites are there, where people swap or sell exam/project answers/methods on the net?”

So I’ve searched about 20 minutes and I came with that answer.

Yes there are sites that sell their services and here there are they:

Curriculum Dmoz resources about curriculum.

Study Assistance Dmoz resources about study assistance.

Homework Help Dmoz resources about homework help.

Homework Help and Resources a list with many useful resources.

refdesk.com homework helper catalog.

Answerpoint an msn group where people answering questions.

KidsClick! Web search for kids by librarians.

Commercial Services:

Projects at College Professional Help for College Students.

Ready made projects for KS3 curriculum

Free Homework Help With a commission your question is emailed to the tutors.

That’s all I found.

If you know a site that can be on that list leave a comment.

Thank you K.Hobson for that question.

Image courtesy of robertstown2001