Το διαδίκτυο ηγέτης στις επιχειρησιακές σχέσεις

Περνάμε στην εποχή όπου το διαδίκτυο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ευρυζωνικότητας δίνουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη νέων τρόπων προώθησης των προϊόντων ή και των υπηρεσιών.

Με το διαδίκτυο μία Ελληνική εταιρία μπορεί εύκολα να βρει πελάτες στο εξωτερικό όπου το προϊόν τς δεν υπάρχει ή είναι ανταγωνιστικό.

Μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο αποτελεί έναν αυτόματο πωλητή που δουλεύει με ελάχιστο κόστος 24 ώρες το 24ωρω, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο.

Continue reading Το διαδίκτυο ηγέτης στις επιχειρησιακές σχέσεις

Blog It! 42 Ways To Get More Customers

The third way to get customers according to the hundred dollar business blog is to Blog It.

You know sometimes things are in front of our eyes but we can’t simple see them.

It is very simple to blog about your products or services and build more trust between you and your customers. Continue reading Blog It! 42 Ways To Get More Customers

Hand out Flyers – Ways To Get Customers

The second way to get customers according to the hundred dollar business blog is to Hand out flyers. This is really easy to accomplish.

The first thing that you have to do is to design a flyer that you will hand out. There are many ways to design it but I prefer my way. Because the flyer will represent you and your business and not someone’s other business. Continue reading Hand out Flyers – Ways To Get Customers

Informing does well

Well as I said in a previous post I started walking from business to business. Now the only that matters is to find some decent sponsors for our magazine.

Every day was an exciting day. Why ? Because everyday you learn new people/businessmen or employees. You learn how they act. For example here is some statistical data. Continue reading Informing does well

Tell your family & friends about your product – Ways To Get Customers

The second way to get customers according to the hundred dollar business blog is to “Tell your family & friends about your product”. Now that is an easy one, unless your family don’t support you.

You might think that the first think you can do to promote your business is to talk to friends and relatives. Well friends yeah, because they will be at the same age as you and they will be happy to help you with your new business. Continue reading Tell your family & friends about your product – Ways To Get Customers

Tell people about it (your business) anywhere you see them – Ways To Get Customers

The hundred dollar business blog has a very good post about ways to get more customers. I have an idea, to analyze every single way so it’s more accessible and more friendly to you, to apply to your business or job.

Today I will analyze the following way to get customers: “Tell people about it anywhere you see them bus, plane, grocery store, etc.” Continue reading Tell people about it (your business) anywhere you see them – Ways To Get Customers

My first success as an Informer

I did it ! At Friday I accomplished what I couldn’t do at Thursday. Remember my post “Me as a Salesman” where I was yelling the salesmen, well yes I don’t change my thoughts but I choose not to be a salesman I choose to be an Informer (if I am saying this right).

So what is the difference between me and a classic salesman. The classic salesman pushes more and more to make the sale, because he/she interests only for the money. Continue reading My first success as an Informer