Πρόβλημα στο interface του ZTE ZXV10 H108L

Αντιμετώπισα το παρακάτω πρόβλημα με το modem router ZTE ZXV10 H108L της Wind.

Αφού εγκατέστησα κανονικά το modem προσπάθησα να μπω στη διαχείριση του (administration) για να ρυθμίσω κάποιες επιπρόσθετες λειτουργίες, όπως wifi, ip διευθύνσεις κ.λπ. Παρεμπιπτόντως το μόντεμ δουλεύει και από μόνο του, δηλαδή με το που το συνδέσεις στο ρεύμα και στο τηλέφωνο συγχρονίζει με την Wind αμέσως, χωρίς καμία ρύθμιση. Continue reading Πρόβλημα στο interface του ZTE ZXV10 H108L

WAG200G Remote Management Problems [Solved]

To manage remotely your Linksys WAG200G adsl modem and router then you have to notice the following things:

  • Enable remote management from the administration of your linksys router (it’s located by default at and username and password is admin)
  • Check if your ISP (internet service provider) is blocking any ports.
  • Go to http://www.canyouseeme.org/ and see if port 8080 is open. (Change the port for more security)

Continue reading WAG200G Remote Management Problems [Solved]

Ubuntu Proftpd very slow: how to speed up

I have installed proftpd in my Ubuntu. When I was downloading it was slow enough to make me searching for some answers… Well I found some. Here they are:

#UseReverseDNS — Toggle rDNS lookups UseReverseDNS off
#IdentLookups — Toggle ident lookups IdentLookups off

Placing these lines at your /etc/proftpd/proftpd.conf you will get more speed at your file transfers.